WORLD EMERGENCY MEDICINE SOCIETIES & RELATED

Search

Content:

Saturday, November 5, 2016

Lesió medul·lar aguda traumàtica

Resultado de imagen de vall d hebron logo
2015 Protocol d’atenció inicial al pacient amb lesió medul·lar aguda traumàtica (LMAT) Protocol de consens d’actuació entre l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) Responsables/coordinadors del protocol: Miguel Ángel González Viejo - Cap clínic - Unitat de Lesionats Medul·lars Validació: Direcció Assistencial Propera revisió: febrer de 2017
..."L’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona és el centre de referència a Catalunya, Balears i Andorra per a l’atenció al pacient amb LMAT, adult o pediàtric, ja que disposa d’una unitat especialitzada, creada l’any 1976, de gran experiència i amb prestigi internacional. No obstant això, cal garantir una atenció adequada a aquests pacients durant tot el procés assistencial, des de les actuacions on s’ha produït l’accident fins a la derivació adequada del pacient al centre de referència amb experiència en l’atenció al malalt amb LMAT i, més endavant, als centres de referència per aquesta patologia en la seva fase subaguda i rehabilitadora pròpiament dita. Per aquest motiu, l’objectiu d’aquest protocol, que s’ha elaborat conjuntament amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) per la seva contrastada experiència en aquests casos, és oferir als professionals implicats en l’atenció al pacient, adult o pediàtric, amb sospita de LMAT una guia d’actuacions per dur a terme en el lloc de l’accident i donar uns criteris de derivació (triatge) segons les particularitats de les víctimes i les seves lesions, per tal d’aconseguir una millor coordinació i eficàcia entre els diferents cossos implicats en l’atenció inicial i el trasllat d’aquests pacients. Aquest és el primer pas per a una atenció integral equitativa, de qualitat, eficient i satisfactòria, tant per als afectats, siguin adults o infants, com per als professionals que els atenen..."